Utrechtse Psychologen Praktijk

Contact

Je kan je aanmelden via onderstaand formulier of per mail. Let op de mail is onbeveiligd. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 12 en 13 uur. Na de aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek bespreken we je aanmeldklacht en hulpvraag. We stellen een voorlopige diagnose, en bieden je op grond daarvan een geschikte behandeling. Wij werken praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts. Een doorverwijzing van de huisarts is dan ook noodzakelijk. Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Momenteel hebben wij een wachttijd van ongeveer 6 weken.

We verzoeken je om in het contactformulier te vermelden bij welke verzekeraar je verzekerd bent.

 

Anti-spam:

Praktijkgegevens:                                              
Utrechtse Psychologenpraktijk
Nicolaas Beetsstraat 2A
3511 HE Utrecht
2e vestiging:
Weerdsingel OZ 48
3514 AD Utrecht

 

Telefoonnummer 030-7435641
E-mail: info@utrechtsepsychologenpraktijk.nl

Privacy verklaring:
De Utrechtse Psychologenpraktijk (UPP) gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. De UPP deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. De UPP houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. De UPP vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Wij informeren patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien de Utrechtse Psychologenpraktijk bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.
Door het contactformulier te verzenden, gaat u akkoord met de geldende privacy policy.