Utrechtse Psychologen Praktijk

Behandelingen

Wij bieden individuele behandelingen. Hierbij maken we gebruik van technieken en werkwijzen uit verschillende richtingen. Aan de hand van je klachten starten we een traject op maat, waarvan we weten dat het de meeste kans op succes heeft. Er vinden gesprekken plaats die zich richten op vermindering van de klachten en verbeteren van het dagelijks functioneren.

We bieden de groepsbehandelingen:

‘Sta in je kracht’, gericht op het verbeteren van je zelfbeeld. Deze behandeling wordt gegeven in samenwerking met Movelife (www.movelife.nl). De behandeling die we hanteren is de COMET (Competitive Memory Training).  Dit is een geprotocolleerde en bewezen effectieve behandelmethode voor mensen met een laag zelfbeeld. Bij Movelife ga je vervolgens direct na het theoriegedeelte aan de slag met sport, waardoor je in je lichaamshouding, spieraanspanning en ontspanning voelt hoe het e.e.a. doorwerkt.

‘Schematherapiegroep’ gericht op het inzicht krijgen en veranderen van ‘oude’ patronen die disfunctioneel zijn geworden.

‘Slaapmakend’ gericht op het verbeteren van je slaapproblemen, zoals inslapen, doorslapen en afbouwen slaapmedicatie.

Onze behandelingen worden uitgevoerd op basis van cognitief gedragstherapeutische (CGT) en oplossingsgerichte methoden. Daarnaast bieden we EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) aan, een methode om traumatische ervaringen of angstbeelden t.a.v. de toekomst (bijvoorbeeld vliegangst) goed te verwerken.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve therapie is gebaseerd op de gedachte dat ons denken invloed heeft op ons gevoel en daarmee op ons gedrag. Als er sprake is van negatieve gedachten, zal dit sneller leiden tot bijv. angst en depressie, met negatief gedrag tot gevolg. Met behulp van CGT gaan we deze gedachtes onderzoeken en bijsturen, met als gevolg een verbetering in je gevoel en gedrag.

Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe je je gedraagt, bepaalt immers ook hoe je je voelt. Als je vanuit angst of somberheid handelt, zal dit waarschijnlijk leiden tot een versterking en bevestiging van die angst of somberheid. Om het gedrag te beïnvloeden bekijk je samen met je therapeut je oude gedrag en plaats je daar nieuw gedrag voor in de plaats. Dit leidt tot een verbetering in hoe je je voelt.

Oplossingsgerichte therapie
Bij deze therapie richt je je op mogelijke oplossingen. We gaan ervan uit dat jij de oplossingen al in je hebt, maar dat ze worden gezien als uitzonderingen. Door middel van oplossingsgerichte technieken richten we ons op je probleem, hetgeen deze therapievorm kortdurend en resultaatgericht maakt.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een zeer succesvolle therapie voor het verwerken van een traumatische gebeurtenis. Door de herinnering aan deze gebeurtenis vanuit het hier en nu te behandelen, neemt de emotionele lading hiervan af. Hierdoor nemen de herbelevingen, angsten en andere problemen die gepaard gaan met het trauma of het in de toekomst gelegen angstbeeld, af.
Voor meer informatie over hoe EMDR precies werkt, kan je kijken op de website van de Vereniging voor EMDR (http://www.emdr.nl/EMDRinfo.htm).

De KOP-model theorie (Klachten = Omgeving X Persoonlijke coping) is gericht op de oorzaak van je klachten in het licht van de actuele omgevingsfactoren en de persoonlijke kwaliteiten. Deze behandeling bestaat met name uit korte interventies, waarbij je kijkt naar je eigen gewoontes en de relatie hiervan met je klachten. Je zal gaan oefenen met nieuw gedrag in deze therapie, wat het een actief geheel maakt.

Relatietherapie is gericht op het verbeteren en oplossen van problemen in je relatie. Patronen die door de tijd heen in je relatie zijn geslopen, kunnen tot ruzies en onenigheden leiden. Relatietherapie kan helpen om weer tot elkaar te komen of om de relatie op een goede manier te beëindigen. Hierin wordt gekeken naar de manier van communiceren met elkaar en het inzetten van technieken die leiden tot het maken van constructieve afspraken.

Er is door de verzekeraars bepaald dat er drie trajecten (kort, middel, lang) kunnen worden geboden binnen de BGGZ (mits er een diagnose wordt gesteld). Een kort traject komt neer op 4 sessies, een middel traject zijn 7 sessies en een lang traject bestaat uit 11 sessies. Deze trajecten zijn conform de NZA tarieven respectievelijk, 503 euro, 853 euro en 1383 euro. (www.nza.nl)

Een los gesprek (OVP; onverzekerd product of op eigen verzoek of een losse intake) kost 110,27 euro.

We hanteren een 24-uurs beleid voor wat betreft het afzeggen van afspraken. Mocht je niet op tijd de afspraak annuleren, rekenen wij een no-show tarief van 60 euro.