Utrechtse Psychologen Praktijk

Links

NVGzP; Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen – www.NVGzP.nl

NIP; Nederlands Instituut van Psychologen – www.psynip.nl

BIG register – individuele gezondheidszorg – www.bigregister.nl

LVE – Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen – www.lve.nl

GGZ en maatschappelijke opvang – www.ggzwegwijzer.nl

EMDR – www.EMDR.nl

Trimbosinstituut – www.trimbos.nl

GGZ per 2014 – www.ggznederland.nl/themas/basis-ggz

KEUS – www.eerstelijnspsychologenutrecht.nl

Movelife – www.movelife.nl

Nederlandse Zorg Autoriteit – www.nza.nl

Klik HIER voor ons kwaliteitsstatuut

KLACHT

De psychologen die werkzaam zijn bij de Utrechtse Psychologenpraktijk zijn allen BIG-geregistreerd en aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) ofwel bij de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen). Het NIP en de NVGzP hebben een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP en de NVGzP dienen zich aan deze beroepscode te houden.

Mocht je onverhoopt toch een klacht of een meningsverschil hebben, bespreek die dan eerst met je psycholoog. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, neem dan contact op met de geschillen- of klachtencommissie van het NIP of de NVGzP.