Naast onze behandelingen, is het mogelijk om diagnostiek bij ons aan te vragen. Wij verrichten diagnostiek op de volgende gebieden:

Algemeen psychisch functioneren; hoe sta je in het leven, wat zijn je kerneigenschappen en welke klachten ervaar je.

Intelligentieniveau bepaling; door middel van een intelligentietest doen wij een IQ bepaling en maken een sterkte/zwakte analyse op zowel verbaal als performaal niveau.

Ontwikkelingsstoornis AD(H)D.

Persoonlijkheidsonderzoek; welke persoonlijkheidskenmerken staan op de voorgrond en welke persoonlijkheidsorganisatie/dynamiek ligt daaraan ten grondslag.

Copingstijlen; hoe ga je om met problemen en moeilijke situaties en welke strategieën hanteer je daarin.

Helaas zijn de mogelijkheden voor diagnostiek vanaf 2022 erg aan banden gelegd door de nieuwe regelgeving zoals opgesteld in het nieuwe Zorgprestatie model (ZPM). Als gevolg van het ZPM wordt de indirecte tijd (voor o.a verslaglegging en het lezen van dossierinformatie) geminimaliseerd. Er is bepaald dat diagnostisch onderzoek altijd gecombineerd moet worden met behandeling. Dit is een eis van de verzekering, de zorg wordt anders niet vergoed. Dit betekent dat na de diagnostiek-sessies ook nog enkele behandelsessies plaatsvinden.